Argus: HSB senzorji za požarnovarnostne prehode + HSG senzorski prehodi za varnostna- ter javna področja

Speed gates for security and public areas
Speed gates for security and public areas

Dve liniji produktov

Argus družina produktov se sestoji iz senzorsko nadziranega prehoda z avtomatskim elementom vrat v različnih izvedbah. Omogočako komforten, brezdotičen prehod, tudi z prtljago ali torbami. Neposredno po prehodu se vrata avtomatično zapro, hkrati pa onemogoči neopravičen prehod tretje osebe. Glede na način odpiranja vratne stranice ponujamo na rapolago HSB ali HSG opciji.

Argus HSB senzorski požarnovarnostni prehodi
(Half-height Sensor Barriers)

Zanesljive HSB naprave so opremljene z zasučnimi vrati, ter omogočajo preko raznolike izbire materialov, ter površinskih slojev materiala individualno oblikovanje. Imaste izbiro med ohišjem iz legiranega jekla, ali pa transparentne steklene konstrukcije – primerno za slog konkretnega vhodnega območja. Naprave so razpoložljive v dveh različnih dolžinah, hkrati je določena senzorika konkretnega varnostnega nivoja.

Argus HSH senzorski prehodi
(Half-height Sensor Gates)

HSG senzorski prehodi so dostopni preko krila z bočnim premikanjem v različnih višinah. Nadaljne značilnosti so visokokakovostna senzorika, ter solidno ohišje iz legiranega jekla. Med pomikom v prehodu se pomika drsno krilo z hitrim pomikom v ohišje – le to omogoča posebno visoko ferkvenco ljudi.

Vse rešitve ponujajo ponujajo opcijo z večjo širino prehoda ( pri HSB ), ali pa avtomatična zasučna vrata v odgovarjujočem designu. ( na HSG ).

Dve dolžini, dva varnostnega razreda

 • Varnostni razred 1 :
  bazični program – senzorika v kompaktni dolžini z osnovnim nadzorom posamičnega prehoda v obeh smereh.
 • Varnostni razred 2 :
  razširitvena senzorika. v optimirani dolžini ter razporeditev z višjim standardom nadzora posamičnega prehoda v obeh smereh. Možna je detekcija otrok, kakor tudi prehod z Trolley.

Prednosti proizvoda

 • Komfortnen prehod, tudi z prtljago
 • Brez kontakta z stranicami vrat
 • višja ferkvenca oseb, pri višji zaščiti oseb
 • Različne varnostne stopnje
 • Raznolike variante
 • Višja sprejemljivost pri uporabnikih
 • Modularni sistem z osnovnimi ter razširitvenimi enotami

Področja uporabe

 • Pisarne ter poslovne zgradbe
 • Ministrstva, vladne organizacije
 • Banke, finančni inštituti
 • Letališča
 • Industrijski objekti
 • Šole ter univerze