Hotel- ter dostopna kontrola IIco

Ilco
Ilco

Blagovna znamka IIco predstavlja dosegljive rešitve, z dolgim rokom uporabe, zanesljive, ter z enostavnim upravljanjem. Linija produktov temelji na dostopnem kontrolnem sistemu, ki pokriva raznolike ter stalno spremenjene potrebe celotnega tržišča za hotelske sisteme.

Kombinacija premočrtne funkcionalnosti ter prednostnem oblikovaju ponuja arhitektonsko dopolnitev za vsako hotelsko opremo.