Zajemanje podatkov upravljanja

B-web 95 00 - Terminal for Data Collection
B-web 95 00 - Terminal for Data Collection

Serija terminalov B-web 95 00 za zajemanje podatkov upravljanja ( BDE )

Učinkovito, produktivno podjetje potrebuje optimalno organizacijo ter učinkovito proizvodnjo. Le-to zahteva natančno ovrednotenje osebja- naročniških podatkov, izkoristek osnovnih sredstev v podjetju, inventarja, kvalitete ter podatke vzdrževanja. Vendar je težavno ter potratno vzdrževanje, ter zbiranje omenjenih podatkov po konvencionalnih metodah. Najboljša rešitev predstavlja učinkovit BDE- sistem.

Terminal B-web 95 00 avtomatizira ter optimira vaš postopek zajemanja podatkov. Integrirate se v vaš IRP- sistem, ter vam je omogočen takojšno, oz. periodično poročanje. Fleksibilen varnostni okvir ter kovinsko ohišje dajejo pri uporabi dodatno zaščito.

Terminali se instalirajo z lahkoto, kakor je upravljanje z njimi enostavno. So fleksibilni, modularni, in jim je omogočeno natančno prilagajanje, ter nadgrajevanje vaših potreb. Lahko celo uporabite zajemanje delovnega časa, ter nadgradite z dodatnimi funkcijami.

Terminali so lahko povezani preko komunikacijskega software B-COMM na različne aplikacije. Omenjeni sistemi so razpoložljivi preko Kabinih partnerjev. Kot alternativo lahko integrirate terminale direktno na vaš ERP sistem.