CardLink – povečana varnost, nižji obratovalni stroški

Overview

Access Control - CardLink
Access Control - CardLink

Tipičen kontrolni sistem dostopa se sestoji z določenega števila Online ( kablirani ) ter posamičnih vrat ( nekablirani oz. brez povezovalnih kablov ). Pri drugi opciji so stroški ter izdatki reducirani, vendar je strošek dela višji, kajti pri upravljanju z vrati se mora pristopiti k vratom, da lahko pravice dostopa manuelno aktualizirate, oz. da se odčita protokol dogodkov.

CardLink rešuje omenjeni problem tako, da se postopek poenostavi. Namesto manuelne aktualizacije na vsakih vratih, se le-to stori avtomatično preko uporabniških medijev na vratih. Uporabnik pridobi pravice dostopa na Update- terminalu, ki je nameščen na centralni lokaciji, na primer na vhodu za personal, območju dvigala, ali v menzi. Skozi omenjeni proces so obratovalni stroški znižani.

Da zmanjšamo tveganje pri izgubljeni oziroma ukradeni izkaznici, lahko pravice dostopa podelimo za omejena časovna obdobja, na primer dve uri za obiskovalce, osem ur za sodelavce. Dodatno dobe izkaznice avtomatično veljavnostni žig pri vhodu ( validacija ), kateri je pri izstopu ponovno odvzet.

Features

 • Kontrola pravice dostopa upravlja funkcijo Online ( kablirano ), kakor tudi posamična vrata ( nekablirano )
 • Podatki osebja, ter upravičenosti dostopa se vnesejo v sistem samo enkrat, ne pa ločeno na vsaka vrata.
 • Pravice dostopa so shranjene permanento ( trajno ), tako da jih je možno zahtevati v vsakem trenutku.
 • Praktično upravljanje, s tem da so individualne pravice dostopa za posamična vrata direktno shranjena na medijih.
 • Vrata ni potrebno priključiti na kable, kajti pravice dostopa so shranjeni na izkaznicah.
 • Pravice dostopa so časovno omejene. Vrata se odklenejo le v primeru, ko predložimo izkaznico, ki ima odgovarjujočo avtorizacijo za odgovarjujoč čas.

Applications

CardLink is usually recommended for following situations:

 • Where there are a large number of online and standalone doors with relatively high security requirements.
 • When a small system is likely to grow within its lifecycle, e.g. as the organisation grows or room functions change regularly.
 • Where there are a high number of user groups, each with varying degrees of security clearance..
 • Where there is a need for frequent temporary access, e.g. for visitors or sub-contractors.

CardLink se priporoča v naslednjih primerih:

 • Veliko število Online- ter posamičnih vrat z relativno visokimi varnostnimi zahtevami
 • V kolikor obstaja verjetnost, da se bo majhen sistem v bodoče morda razširil, npr.pri ekspanziji organizacije, ali pa predvideni spremembi funkcij posameznih prostorov.
 • Obstaja visoko število uporabniških skupin, pri čemer vsaka skupina uporablja različne varnostne stopnje.
 • Predhoden oziroma začasen dostop bo uporabljen pogosto, npr. za obiskovalce ali izvajalce del.

Documents