Kaba exos – integracija video nadzora ter alarmnih naprav

Overview

Access Control - CCTV & alarm integration
Access Control - CCTV & alarm integration

Visoko razvit nadzorni sistem dostopa kot je Kaba exos omogoča nadgradnjo preko povezave video ter alarmnih naprav. Hkrati predstavlja nižje skupne stroške investicije, kajti skupna platforma posledično predstavlja nižje stroške, kot pa deljeni sistem.

Features

  • Vsi trije sistemi se lahko upravljajo kompatibilno, obratovanje oz. proces funkcionira brez težav, oziroma neprekinjeno
  • Posamični elementi podatkov kot aplikacija so oblikovani v skupino, ter nadzirani. S tem omogoča višjo učinkovitost ter varnost.
  • Enkratno integriran, bodo alarmni sistemi, statusni sistemi, ter ostali podatki ali v vašem sistemu upravljanja, ali pa predelani v Kaba exos Visual Interface, ter vizualizirani.
  • Običajen delovni prostor ostane nespremenjen, v kolikor vaš celoten sistem nadgradite z novimi funkcijami oziroma moduli.

Applications

Kot praktične primere lahko navedemo univerze, bolnišnice, logistične organizacije, kakor tudi uporaba v finančnih, obrtnih, ter industrijskih področjih. Za nadaljne informacije se obrnite prosim na nas, pod spodaj navedenimi kontaktnimi podatki.