Kaba exos - varnost na parkiriščih ter učinkovitost

Overview

Access Control - Parking management
Access Control - Parking management

Parkirni prostori so v poslovnem svetu neobhodno potrebni. So pa lahko parkirišča nekoristna, ali pa neuporabna, v kolikor so le-ta nezasedena, ali zasedena preko neupravičenih uporabnikov.

Z Kaba exos lahko parkirne prostore dodelite individualno ter časovno omejeno, tako da je lahko vsak posamezni parkirni prostor optimalno izkoriščen. Dodelite lahko pravico VIP, strankam, sodelavcem, ter ostalim uporabniškim skupinam.

Lahko določite,da lahko specifične skupine obiskovalcev uporabljajo določen prostor, ter plačujejo po določeni tarifi. Nadaljno so reducirani zastoji v prometu, kakor tudi emisije izpušnih plinov s tem, da voznikom ni potrebno iskati določenega prostega parkirnega mesta.

Features

 • Kaba exos dovoljuje dovoz oz. dostop le upravičenim vozilom, po potrebi določenih časov. Neopravičeno parkiranje bo onemogočeno.
 • Zavarujejo ločena območja, ter urejujejo promet, kot željeno.
 • Vaši sodelavci vnaprej rezervirajo parkirna mesta za obiskovalce, ter s tem dajajo profesionalen vtis.
 • Kaba exos modul za parkiranje zagotavlja zadostno dodeljene,razpoložljiva, ter ugodno ležeča parkirna mesta za določene uporabniške skupine, npr. za VIP obiskovalce
 • Kaba exos dovoljuje časovno uporabo določenih parkirnih mest, tako da je vsako parkirno mesto optimalno izkoriščeno.

Applications

Kaba exos parkirni modul je namenjen za vse organizacije z lastnimi parkirnimi mesti. Predstavlja idealno,stroškovno ugodno rešitev za obiskovalce, kakor tudi okolju prijazno varnostno rešitev. Naslednja področja imajo predvsem korist z Kaba exos parkirnim modulom:

 • Pisarniški prostori velikih korperacij ter podjetij
 • Banke ter ostale finančne institucije
 • Vladne, ter upravne zgradbe
 • Industrijska podjetja
 • Stadioni ter objekti za prosti čas
 • Bolnišnice
 • Hotelski parkirni prostori

Documents