Kaba exos – fleksibilna, skalibrirana kontrola pravice dostopa

Overview

Access Control - System features
Access Control - System features

Kaba exos ponuja raznolikost na skalibriranih ter inteligentnih modulih, ki se lahko prilagodijo na vaše specifične potrebe, vključno z upravljanjem z avtorizacijami, upravljanje z obiskovalci, upravljanje z parkirišči, kontrola delovnega časa, ter drugo.

Omenjen sistem ustreza vašemu IT- profilu, ter ima na razpolago odprte ter standardizirane vmesnike. Na ta način so podatki enostavno ter učinkovito izmenjani z dodatnimi sistemi.

Kaba exos je mišljen za dolgoročno rešitev, ter nudi popolno združljivost ter možnost razširitve – skalibriranja sistema.To pomeni, da sistem z vašimi bodočimi potrebami raste, odnosno daje možnost razširitve. S tem je vaša investicija dolgoročno pokrita, oziroma zaščitena.

Features

 • Upravljanje elektronskih ter mehanskih komponent v enem sistemu
 • Najvišja stopnja varnosti zahvaljujoč Kaba ARIOS konceptu. Omenjen visoko inteligenten mehanizem prepozna izkaznice, ki niso avtorizirane kot je treba, jih zavrne, ter prijavi le-te.
 • Brez problema bo sistem integriran v vaš ERP- ter sistem za izračunavanje dohodka, s tem vam prihrani stroške nadgradnje IT infrastrukture
 • Funkcionira z obstoječimi izkaznicami ter podpira multifunkcije kot na primer plačevanje brez gotovine, transport, bančne posle, itd.
 • Modularni ter skalibrirani sistem, tako da se dopolnjuje ter nadgrajuje vašo organizacijo, po vsem svetu ter v vseh pomembnih svetovnih jezikih
 • Pravice dostopa lahko prilagodite korakoma, v kolikor stare uporabniške skupine ne uporabljaajo več dostopa, ter jih nadomestijo nove skupine, na primer med gradnjo, ko poteka projekt skozi različne faze gradnje
 • Pri upravljanju mandatov lahko vsi najemniki upravljajo lastne upravičenosti dostopa v skupnem uporabniku Kaba exos sistema upravljanja
 • Vmesniki za ogenj – video – alarm ter upravljanje zgradbe
 • Sistemski podatki ter procesi bodo v realnem času zajeti pri vstopu ter izstopu, tako da imaste lahko na razpolago takojšnjo sliko

Applications

Kaba exos je namenjen za lokacije, kjer je potrebea višja raven varnosti, organizacijska učinkovitost, fleksibilnost, ter udobje uporabnikov. Uporabite Kaba exos v primeru, ko imaste sledeče težave:

 • višji stroški pri nadomestilu mehanskih ključev ter ključavnic
 • varnost občutljivih dokumentov je vprašljiva
 • pogosta izguba oziroma kraja dražjih naprav
 • nezadosten pregled vsled pogoste fluktuacije sodelavcev
 • neizračunljivo nihanje ali višja kvota obiskovalcev
 • daljše čakalne dobe za vaše obiskovalce, prijave ni možno planirati
 • različne uporabniške skupine uporabljajo pogosto različne prostore
 • različne varnostne zone znotraj istega prostora, na primer najvišja raven zarovanja,varnostne, delno javne, javne cone
 • nujnost zajemanja premikov iz regularnih razlogov

Components

Mnogo kakovostnih Online- ter posamičnih komponent omogočajo optimalen nivo varnosti, s tem da vam omogočajo popolno svobodo, individualno prilagodi sistem glede na vaše specifične potrebe. Izbor komponent je precej obširen, hkrati je veliko od omenjenih komponent pridobilo design-priznanja na internacionalnem nivoju:

čitalec kart

Visok sijaj. Omogoča lahko vgradnjo na vratna krila, na steklo, kovino, beton ali druge materiale

digitalni cilinder

Zaporni cilinder, kompakten ter varčen z energijo. Več oblikovnih variant nudi rešitev za vsak tip vrat

elektronsko okovje

Omenjeno okovje v klasični ali moderni obliki. Enostavna vgradnja, ustreza vsem tipom vrat, prirejen po industrijskih normah

Update terminal

Eleganten terminal, za sprejem aktualiziranih pravic dostopov vaših sodelavcev, nepotrebna najava v sprejemni pisarni ali v varnostni pisarni

Kontrolne naprave za dostop

Instalirane v prostorih namenjenih za nejavni promet, nadzorujejo ter kontrolirajo aktivnosti vrat

Documents